Η Covid Shield Πολιτική μας

Το «DADSTRONOMY» ακολουθώντας τις απαιτήσεις των καιρών υιοθέτησε το Σχήμα Πιστοποίησης Covid Shield
Το «DADSTRONOMY» ακολουθώντας τις απαιτήσεις των καιρών υιοθέτησε το Σχήμα Πιστοποίησης Covid Shield, για το σύνολο των παροχών του, έχοντας αναπτύξει ένα σύνολο Διαδικασιών, τις οποίες εφαρμόζει απαρέγκλιτα, προκειμένου να διασφαλίσει τα εξής:
$
Διαθέτει επαρκείς πόρους καθώς και την κατάλληλη χωροδιάταξη υποδομών, ώστε να είναι πάντοτε εναρμονισμένη πλήρως με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες (ΕΦΕΤ, κλπ), για την πρόνοια της πρόληψης της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου του κορωναϊού, στις εγκαταστάσεις της.
$
Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζει τις κατάλληλες και τις ενδεδειγμένες από τις αρμόδιες Αρχές και την Επιστημονική Κοινότητα πρακτικές για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.
$
Διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεχώς επικαιροποιεί με προγράμματα εκπαίδευσης το προσωπικό της για την τήρηση των διαδικασιών και των νέων οδηγιών ως αυτές ενημερώνονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Υγείας και άλλους θεσμούς (π.χ. ΕΟΔΥ, ΠΟΥ).
$
Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς δείκτες για την Υγεία και την Ασφάλεια σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και /Διεργασιών καθώς και όσον αφορά υπηρεσίες. Οι δείκτες αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Covid Shield, από την Διοίκηση της Εταιρείας.
$
Παρέχει τα μέσα και τις υποδομές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών και των πρακτικών αυτών.
$
Ενημερώνει και καθοδηγεί κατάλληλα όλους όσοι εισέρχονται στους χώρους της επιχείρησης, για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.
$
Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Covid Shield.
$
Δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.
Οι μετρήσιμοι αυτοί δείκτες έχουν ως απώτερο σκοπό/στόχο:
$
Τη μείωση του κινδύνου ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωναϊού.
$
Την υποστήριξη υψηλού επιπέδου πρόληψης κατά της πιθανής έκθεσης (ακούσια ή εκούσια) στον κορωναϊό.
$
Τη διαχείριση πιθανών περιστατικών κορωναϊού με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες των αρμόδιων εθνικών (πχ. Υπουργείου Υγείας) και διεθνών αρχών (π.χ. ΕΟΔΥ, ΠΟΥ) και των συνυπεύθυνων φορέων.
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας και ανασκοπείται κάθε φορά που προκύπτει έκτακτη αναγκαιότητα αλλαγής ή εμπλουτισμού της, με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες των Υπευθύνων Αρχών.

Δείτε Επίσης

Το Dadstronomy στα φεστιβάλ του κόσμου

Το Dadstronomy στα φεστιβάλ του κόσμου

Μια αναπάντεχη πρόσκληση για το Dadstronomy, στην Βασιλεία της Ελβετίας που από 24/08 έως 04/09 οι Kostas & Kostas κατέπληξαν καλλιτέχνες, τεχνικούς και θαμώνες του Φεστιβάλ με μια pop up εμφάνιση γεμάτη ελληνικές νοστιμιές.

ΠΙΑΤΑ

συνεργατεσ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι Συνεργασίες Μας

Ας δουλέψουμε μαζί